Trang chủ Chuyên đề Đại hội Đảng

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thi đua, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển (*)
(Ngày đăng :15/10/2015 4:50:04 CH)


Đ/c Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

(laichau.gov.vn) Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội; khẳng định 5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Với niềm tin, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, không chủ quan, thỏa mãn, Đại hội đã phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; bàn và thống nhất thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu chung là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc". Đại hội giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; nhất trí cao với mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII hoàn thiện, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguyên tắc, Đại hội đã thực sự dân chủ, đoàn kết, tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII gồm 50 đồng chí với kết quả tập trung cao, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư Tỉnh ủy, 03 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 15 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với những kết quả trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội,

Những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua và thành công của Đại hội hôm nay, trước hết là nhờ đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự động viên, chia sẻ của các tỉnh bạn và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của gần 23 nghìn đảng viên và trên 43 vạn đồng bào, Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã về dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu II, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Sơn La đã về dự, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kì, các đồng chí đảng viên 60 năm, 65 năm tuổi Đảng; đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đại hội trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội. Chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin và tuyên truyền kịp thời về Đại hội.

Đại hội biểu dương các Tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại hội; biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động đã làm việc tận tụy, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội là động lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Ngay sau Đại hội, đề nghị các tổ chức đảng thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả Đại hội; đồng thời, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII được Đại hội tin tưởng, giao trọng trách sẽ đem hết sức mình, tăng cường đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thi đua, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển; góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của tỉnh và của đất nước trong những năm tới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan

Chương trình văn nghệ "Mãi mãi niềm tin theo Đảng"(03/02/2016 10:31:48 CH)

Lai Châu chào mừng Đại hội XII của Đảng(26/01/2016 10:41:17 SA)

Đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII(21/01/2016 6:57:31 CH)

Tam Đường đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XIX vào cuộc sống(06/11/2015 9:03:55 SA)

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa (07/11/2015 11:26:08 CH)

Tin mới nhất

Tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh(13/09/2019 4:10:58 CH)

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh(13/09/2019 10:09:29 SA)

Hiệu quả từ hình thức chăn nuôi mới ở Nậm Nhùn(12/09/2019 4:18:17 CH)

Khởi công tuyến đường dây 110KV Thủy điện Lai Châu – Thị xã Mường Lay(13/09/2019 10:15:10 SA)

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sìn Hồ đạt loại xuất sắc(13/09/2019 3:52:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down