ForestForest

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 836/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 23 31/07/2019
2 1493/ KH - UBND Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10 30/07/2019
3 số 832/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường vào điểm TĐC Hát Mé 11 30/07/2019
4 số 830/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 32 29/07/2019
5 823/QĐ-UBND Phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 13 29/07/2019
6 812/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2 26/07/2019
7 Số: 1465 /KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cở sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 26/07/2019
8 821/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 33 26/07/2019
9 813/QĐ-UBND Thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án " Bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020 - 2025" 12 26/07/2019
10 811/QĐ-UBND Phê duyệt ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh Lai Châu. 16 26/07/2019
11 1437/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020 11 23/07/2019
12 số 15/2019/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động TB & XH tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu 7 23/07/2019
13 1389/UBND-VX Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT, ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt 10 18/07/2019
14 1377/UBND-TH Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hoá công sở” 94 17/07/2019
15 1371/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" 18 16/07/2019
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down