ForestForest

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số: 1465 /KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cở sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 26/08/2019
2 12/CT - UBND Chỉ thị tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 13/08/2019
3 1652/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ tham mưu chính sách theo kiến nghị tại Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 5 13/08/2019
4 916/QĐ-UBND Thành lập Tổ kiểm soát lưu động liên ngành kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách có chở động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 13/08/2019
5 893/QĐ-UBND Lập Nhóm ứng dụng Zalo và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng của Nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc. 34 09/08/2019
6 1594/KH-UBND Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 13 07/08/2019
7 1589/UBND-TH Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021 111 06/08/2019
8 885/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 49 06/08/2019
9 số 11/CT - UBND Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 3 05/08/2019
10 883/QĐ - UBND Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lai Châu 33 05/08/2019
11 16/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 05/08/2019
12 1522/KH-UBND Thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 13 01/08/2019
13 836/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 11 31/07/2019
14 1493/ KH - UBND Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 30/07/2019
15 số 832/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường vào điểm TĐC Hát Mé 8 30/07/2019
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down