Hỗ trợ biên tập
Hỗ trợ quản trị

Điện thoai: 0231.3798.788
Số lượt truy cập:
25984982
Chuyển bộ gõ
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 5
Cập nhật ngày: 27/06/13

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Sáng 26/6, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thị xã Lai Châu phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 5 cho 60 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 2 ngày 26 - 27/6, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược " Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên; Những vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở xã, phường, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh và Thị xã.

Hà Thu


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu