Hỗ trợ biên tập
Hỗ trợ quản trị

Điện thoai: 0231.3798.788
Số lượt truy cập:
25174519
Chuyển bộ gõ
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI
Cập nhật ngày: 24/01/13

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được Tỉnh ủy tổ chức ngày 23/1. Đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể; bí thư hoặc phó bí thư các huyện ‎ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh…

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết; kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 về đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận; kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 về đề án “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận.

Ngoài ra các đại biểu còn được phổ biến luật cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; thảo luận các nội dung liên quan đến các chuyên đề.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI có ý nghĩa sâu sắc, bởi các lĩnh vực đất đai, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ là những nội dung, vấn đề rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đây cũng là những vấn đề có liên quan trực tiếp tới địa phương.

Trong quá trình triển khai cần quân tâm đến một số vấn đề sau: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới giáo dục - đào tạo; Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4…

Đồng chí đề nghị sau Hội nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ vào các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) đảm bảo sát thực, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong quá trình học tập, quán triệt, nhất là trong việc tổ chức thực hiện phải chú trọng gắn với việc triển khai Chỉ thị số 22 lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Năm 2013 là năm "bản lề" trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; năm giữa nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng bộ tỉnh. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2013 là rất quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được UBND tỉnh xác định, các cấp, các ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2013.

 Kim Anh

 

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu