Hỗ trợ biên tập
Hỗ trợ quản trị

Điện thoai: 0231.3798.788
Số lượt truy cập:
25248880
Chuyển bộ gõ
Ngành Y tế: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Cập nhật ngày: 31/12/11

Chủ nhiệm đề tài Lê Thị Mai, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS báo trước Hội đồng

Từ ngày 29-30/12, ngành Y tế tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Tham gia nghiệm thu có 22 đề tài của các cán bộ trong toàn ngành. Bác sĩ CKII Nguyễn Công Huấn - Giám đốc sở Y tế, chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học ngành Y tế chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo đề tài trước hội đồng; tiếp thu ý kiến phản biện và các câu hỏi của các thành viên hội đồng, trong đó tập trung vào các vấn đề như: đánh giá về hồ sơ, tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của đề tài, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu, nội dung kết quả nghiên cứu, hình thức và bố cục đề tài; các kiến nghị về bổ sung, chỉnh sửa đối với sản phẩm của đề tài. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã tập trung đánh giá và chấm điểm các nội dung: phương pháp nghiên cứu của đề tài; giá trị khoa học; mức độ đạt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; độ tin cậy, tính cập nhật, phong phú của hệ thống số liệu thu thập nghiên cứu; vấn đề mới, sáng tạo, giá trị thực tiễn của đề tài; việc cung cấp các luận cứ khoa học đóng góp vào việc phát triển khoa học; phục vụ công tác đào tạo nghiên cứu; tổ chức thực hiện đề tài.

Sau khi nghiệm thu chấm điểm, những đề tài đạt chất lượng sẽ được Hội đồng lựa chọn áp dụng vào thực tiễn của ngành Y tế, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.

Mai Hoa


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu