VKS tinh lai chau
Tỷ giá
Giá vàng
Loại
Mua vào
Bán ra
SBJ
SJC
Số lượt truy cập:
25113756

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tích cực đổi mới công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013
Cập nhật ngày: 23/01/14

Vượt qua các khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, VKS tỉnh Lai Châu đã bám sát các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị công tác năm 2013 của Viện trưởng VKSTC, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực công tác.

Nhất là các giải pháp nhằm thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với việc thực hiện các chủ trương“Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; gắn công tố với hoạt động điều tra”Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa” đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và của Ngành.Đồng chí Nông Văn Hải viện trưởng VKS tỉnh Lai Châu.
 

 Ngoài việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, VKS tỉnh, đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/5/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban cán sự đảng ban hành hai Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ ngày 18/6/2013, lãnh đạo 8/8 VKS cấp huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21 và ký Qui chế phối hợp với tất cả UBND cấp xã về nắm, quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và Nghị quyết số 53-NQ/BCSĐ ngày 25/11/2013, lãnh đạo VKS hai cấp nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết án hình sự, theo đó VKS tỉnh ban hành Qui định số 596 ngày 25/11/2013, về thống nhất một số qui định trong quản lý, chỉ đạo giải quyết án hình sự. Đồng thời để góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong qui định và hướng dẫn áp dụng pháp luật hiện nay về công tác phối hợp trong giải quyết án hình sự, trong tổ chức thi hành án dân sự và trong phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, VKS hai cấp đã ký 3 Qui chế phối hợp công tác với Cơ quan điều tra Công an, Bộ đội biên phòng, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự ở hai cấp về giải quyết án hình sự, về công tác xét xử, kiểm sát xét xử, tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động và về thi hành án dân sự. Các giải pháp này đã tạo ra sự thống nhất ở cả hai cấp trong quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ, hạn chế các sai sót, vi phạm có thể xẩy ra.Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2013.

Năm 2013, chất lượng, hiệu quả công tác trên tất cả các lĩnh vực chuyển biến rõ nét: Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Chất lượng cán bộ được nâng lên rõ nét, toàn ngành có 90,97% cán bộ có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 7 tốt nghiệp Thạc sĩ luật năm 2013, nâng tổng số có trình độ Th.S lên là 9, chiếm 7% so với biên chế (hiện có 6 đang học Th.S, năm 2013 cử đi là 5). Năm 2013 cử 4 đi học Cao cấp chính trị, đến nay toàn ngành có 24,81% ở trình độ Trung, Cao cấp chính trị (cao cấp là 8,27%); Chất lượng, hiệu quả công tác THQCT, kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng lên. Kiểm sát giải quyết tin báo tội phạm vượt chỉ tiêu của ngành 29%. Tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết án hình sự ở 3 giai đoạn ĐT, TT, XX đều đạt trên 90%. Các khâu công tác khác, cũng như tiêu chí, các chuyên đề nghiệp vụ phần lớn đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Công tác đảng, đoàn thể hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Hoạt động thông tin, tuyên truyền và nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức. Qua đó đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả công tác năm 2013 của VKS tỉnh Lai Châu, đã được VKSTC và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.  

Phùng Thanh – VKS tỉnh Lai Châu      


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu