.
  Hiển thị  
Số hiệu văn bảnCơ quan ban hànhTrích yếuSố lần tải về
Số 400 - CV/ĐUK, ngày 22 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy V/v chuẩn bị Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 134
Số 81 - HD/ĐUK, ngày 22 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Hướng dẫn Nội dung tuyên truyền tháng 11/2014 42
Số 13-HD/ĐTN, ngày 20/10/2014 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh "Tiếp tục thực hiện CVĐ đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2014-2017'' 19
Thông báo số 373, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 56 tháng 10 năm 2014 54
Số 73 - CV/UBKT, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Ủy ban kiểm tra V/v thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 96
Hướng dẫn số 80 - HD/ĐUK, ngày 13 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Hướng dẫn Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 112
Số 396 - CV/ĐUK, ngày 8 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy V/v rà soát, kiện toàn cấp ủy cơ sở 144
Số 232 - BC/ĐUK, ngày 3 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014 102
Thông báo 368 - TB/ĐUK, ngày 3 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Thông báo Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII 89
Số 367 - TB/ĐUK, ngày 1 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 55 tháng 10 năm 2014 56
Trang 1/63Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Chuyển bộ gõ
Về đầu