.
  Hiển thị  
Số hiệu văn bảnCơ quan ban hànhTrích yếuSố lần tải về
Số 254 - BC/ĐUK, ngày 24 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014,mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 41
Số 13 - CTR/ĐUK, ngày 24 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2015 47
Số 65 - KH/ĐUK, ngày 24 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015 68
Số 25-HD/ĐTN, ngày 24/12/2014 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hướng dẫn kết nạp ‘‘Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam’’ 40
Công văn số 412 - CV/ĐUK, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy V/v nhận xét đánh giá cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 181
Công văn số 32 - CV/BTG, ngày 12 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy V/v đôn đốc báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy 125
Số 414 - CV/ĐUK, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy V/v Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 1327 - QĐ/TU, ngày 28 tháng 8 năm 2013 của BTV Tỉnh ủy; báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị. 110
Số 414 - CV/ĐUK, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy V/v Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 1327 - QĐ/TU, ngày 28 tháng 8 năm 2013 của BTV Tỉnh ủy; báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị. 62
Số 411 - CV/ĐUK, ngày 02 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 205
Số 140 - CV/BTC, ngày 01 tháng 12 năm 2014 Đảng ủy V/v bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2014 241
Trang 1/66Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Chuyển bộ gõ
Về đầu