.
  Hiển thị  
Số hiệu văn bảnCơ quan ban hànhTrích yếuSố lần tải về
Thông báo số 373, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 56 tháng 10 năm 2014 1
Số 73 - CV/UBKT, ngày 20 tháng 10 năm 2014 Ủy ban kiểm tra V/v thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 73
Hướng dẫn số 80 - HD/ĐUK, ngày 13 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Hướng dẫn Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI)về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 101
Số 396 - CV/ĐUK, ngày 8 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy V/v rà soát, kiện toàn cấp ủy cơ sở 137
Số 232 - BC/ĐUK, ngày 3 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014 96
Thông báo 368 - TB/ĐUK, ngày 3 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Thông báo Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII 89
Số 367 - TB/ĐUK, ngày 1 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại kỳ họp thứ 55 tháng 10 năm 2014 56
Số 10 - CV/BPGV, ngày 6 thang 10 năm 2014 Đảng ủy V/v đôn dốc báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Quy định 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 120
Số 175-CV/ĐTN, ngày 02/10/2014 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh “V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01, học tập 6 bài học LLCT và đôn đốc Đại hội nhiệm kỳ 2014-2017” 66
Số 395 - CV/ĐUK, ngày 2 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên khu vực phía Bắc tháng 10/2014 tại Lai Châu 76
Trang 1/63Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Chuyển bộ gõ
Về đầu