14373 người online

Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1261/KH–UBND về việc thực hiện “Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Cấu 2 thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và Quyết định số 803/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Ban 1 thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Trên cơ sở Báo cáo số 776/BC-SCT của Sở Công Thương ngày 15/7/2019, về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư dự án thuỷ điện Mường Kim II.

Ngày 23/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1429/UBND–KTN về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới. 

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các huyện, những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, một số nội dung triển khai còn chậm, một số khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư chưa được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư các dự án thuỷ điện. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1445/UBND-KTN ngày 25/7/2019.

Thực hiện Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, với tổng mức đầu tư trên 415 tỷ đồng, cấp điện cho 8.504 hộ và Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020, với tổng mức đầu tư gần 390 tỷ đồng, cấp điện cho hơn 4.100 hộ.

Nhằm cụ thể hoá sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo, thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và công văn của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ yêu cầu, ngày 07/7 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1272/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Nhằm chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1405/KH-UBND về việc tổ chức Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019.

Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào địa bàn tỉnh, ngày 19/7 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1406/UBND-KTN về việc chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam.

Ngày 09/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.359
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down